Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Avisos

Talls de subministrament elèctric. Recomanacions

Divendres 16 de novembre

COM RECLAMAR:

 • Podeu adreçar-vos al servei telefònic gratuït que totes les empreses de subministrament elèctric, d'acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d'oferir als seus clients per posar en coneixement de l'empresa les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts. L'empresa us ha de facilitar un número d'incidència, que cal conservar sempre.
 • Podeu demanar els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia a les oficines d'atenció al client, que la companyia subministradora té a disposició de les persones consumidores i usuàries.
 • Podeu enviar una carta certificada o burofax amb justificant de recepció o un correu electrònic amb número de referència.
 • L'empresa us haurà de lliurar un justificant de recepció, un número d'incidència o qualsevol altre document acreditatiu de la reclamació.

SI NO REBEU UNA RESPOSTA SATISFACTÒRIA EN EL TERMINI MÀXIM D'1 MES, caldrà que presenteu una reclamació a :

 • l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, (El Mirador, pl. d’El Mirador s/n)

A la reclamació heu d’indicar:

 • Nom i cognoms del titular del subministrament (si no coincideix amb el de la persona perjudicada).
 • Número de contracte (dada que trobareu en el vostre rebut de la llum).
 • CUPS (dada que trobareu en el vostre rebut de la llum).
 • Nombre de persones afectades per la manca de subministrament.
 • Hores de tall que vàreu patir en els diferents dies.
 • Les vostres peticions. En cas que hagueu sofert perjudicis, podeu demanar la seva compensació econòmica, relacionant i valorant els danys (pel menjar fet malbé i d’altres béns com aparells electrodomèstics i elèctrics,...) i adjuntant en la reclamació el màxim de documentació i proves que els acreditin. En el cas de danys per aliments, haureu de fer constar les característiques dels aparells frigorífics (marca, model, capacitat).
 • També haureu de fer constar les dades del compte corrent on es podrà ingressar la indemnització, si fos el cas.
 • Caldrà que adjunteu una còpia de tota la documentació de què disposeu (factura de la llum per acreditar que sou clients, factures i tiquets de les despeses ocasionades pel tall de subministrament...). L'Organisme de Consum intentarà resoldre la reclamació a través de la mediació/arbitratge de consum (vies extrajudicials i voluntàries de resolució de conflictes), amb independència que pugui intervenir la Inspecció de Consum.
 • També podeu fer aquest tipus de reclamació si sou treballadors autònoms o microempreses, d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig (empresa que ocupa a menys de 10 persones i el volum de negoci anual o balanç general anual no supera els 2 milions d'euros).

Si teniu contractada alguna pòlissa d'assegurances del tipus multirisc, també podeu utilitzar alternativament aquesta via per reclamar i per tant comunicar el sinistre a la vostra entitat asseguradora, fent una estimació dels danys ocasionats pel tall de subministrament elèctric, per si la pòlissa inclou la cobertura en cas de danys als béns (menjar, aparells elèctrics o electrònics, etc.) i/o la de reclamació a tercers per danys ocasionats al vostre patrimoni.

Recordeu: en el cas que la companyia no compleixi amb la continuïtat del subministrament i faci tall/s de llum sense avisar, teniu el dret que us apliquin a la facturació, dins del primer trimestre de l’any següent a l’incompliment, uns descomptes que, segons la normativa, variaran en funció de la durada de la interrupció i del nombre d’interrupcions.

 • Envia
 • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Informació relacionada

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40