Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Castellar compta amb un cens de 119 habitatges buits.
Castellar compta amb un cens de 119 habitatges buits.

Castellar compta amb un cens de 119 habitatges buits

Dijous 9 de febrer de 2017

Castellar del Vallès compta en l’actualitat amb un cens de 119 habitatges buits que són propietat d’entitats financeres, segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquest és un registre sobre el qual estan treballant els serveis jurídics municipals per d’aconseguir que els habitatges desocupats durant més de dos anys que són propietat d’aquestes entitats es puguin posar al mercat de lloguer.

L’Ajuntament ha obert expedient per acreditar la utilització anòmala de 15 d’aquests habitatges; uns altres 41 expedients corresponen a habitatges que s’estan analitzant d’acord amb el protocol fixat per la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. La normativa estableix uns requisits per poder declarar-los oficialment desocupats, entre d’altres, una acta de la Policia Local que acredita que la llar està efectivament desocupada, una comprovació dels consums d’aigua d’aquell domicili per part de l’empresa concessionària i una verificació del padró municipal d’habitants.

Dels altres 63 habitatges que figuren al cens, 26 habitatges es troben en situació d’ocupació, segons ha pogut comprovar la mateixa Policia Local o l’Agència Catalana de l’Habitatge; uns altres 32 habitatges van ser adquirits per les propietats financeres fa menys de dos anys i finalment, 6 habitatges tenen més de dos anys des de la seva adquisició però estan pendents de rehabilitació.

Sancions a entitats financeres

Cal destacar que l’Ajuntament va imposar el novembre passat una multa coercitiva al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) per tenir deu habitatges buits sense justificació a la vila i una altra al Banc Mare Nostrum per tenir-ne un. Aquesta decisió, quantificada en 3.000 euros per cada habitatge buit, es va prendre després d’haver imposat anteriorment una primera multa de 1.000 euros per cadascun d’aquests mateixos habitatges. Aquests expedients es troben en tràmit de resolució d’al·legacions per part de les entitats financeres.

Castellar, definit per llei com a municipi amb una demanda residencial forta i acreditada

Castellar del Vallès és un dels 234 municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, segons la Llei 4/2016 de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones amb risc d’exclusió residencial.

El consistori ha anunciat que estudiarà l’aplicació dels articles d’aquesta normativa, que preveuen la possibilitat d’expropiació temporal d’habitatges buits d’entitats financeres per causa d’interès social així com l’expropiació de l’ús per tal que les famílies que han acordat compensacions o dacions en pagament del seu habitatge hi puguin continuar vivint.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40