Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Dimarts 20 d'octubre

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1.- Ratificar el decret d'avançar la celebració del PLE ordinari al 20 d'octubre

2.- Aprovació acta anterior PLE2020/9 Ordinària 29/09/2020

3.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 968 a la 1075

4.- Donar compte de la resolució d'Alcaldia, núm. 1046/2020 de 7 d'octubre, en relació al canvi de denominació de la Regidoria de Diversitat i Polítiques Inclusives

5.- Donar compte de la resolució d'Alcaldia, núm. 1048/2020 de 7 d'octubre, en relació a la modificació de delegacions de competències en regidors i regidores i aprovació del Text refós

6.- Aprovació d’un servei en record dels nonats al Cementiri municipal proposat per l’empresa concessionària GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, SL de col·locació d’una figura en forma d’estel dins d’un espai singular i delimitat del recinte del Cementiri municipal de Castellar del Vallès

7.- Aprovació inicial modificació ordenança d'intervenció d'espectacles públics i activitats recreatives

8.- Aprovar provisionalment la modificació d'ordenances fiscals per a 2021

9.- Aprovar inicialment el pressupost i la plantilla per a 2021

10.- Aprovar inicialment la primera modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, per la prestació dels serveis de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local

11.- Aprovar inicialment la primera modificació de l'ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a facilitar la mobilitat per raó d'estudis

12.- Assumptes sobrevinguts

B) Part deliberativa i de control

13.- Moció grup municipal Cs - Per donar l'opció als pares de demanar la jornada contínua en els centres educatius escolars

14.- Moció grup municipal Cs - Per garantir la conciliació de les famílies amb menors d'edat escolar en circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de la COVID-19

15.- Moció del grup municipal de Som de Castellar - PSC - Contra l'assetjament masclista als centres educatius de Castellar

16.- Proposicions i mocions sobrevingudes

17.- Precs i preguntes

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Lloc | Sessió telemàtica

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40