Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Dimarts 26 de maig de 2020

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia:

A)   PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació acta anterior
  2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 436 a la 497
  3. Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, primer trimestre de 2020
  4. Aprovar la no disponibilitat de crèdits per complir l'objectiu de regla de despesa
  5. Aprovar un Pla econòmic i financer per a 2020-2021, per incompliment de la regla de despesa
  6. Convalidar la resolució de l'alcalde per la que s'aprova la modificació de crèdit número 2/2020 del pressupost de l'ajuntament
  7. Aprovació del Pla de Reactivació Socioeconòmica de Castellar del Vallès
  8. Temes sobrevinguts

B)   PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

  1. Moció del grup d'ERC - Flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local.
  2. Precs i preguntes

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Lloc | Sessió telemàtica

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40